دعوت به همکاری

جهاددانشگاهی در موضوعات زیر از تمامی افراد مومن و متخصص دعوت به همکاری می کند. علاقمندان فایل پرسشنامه استخدام را دریافت پس از تکمیل به آدرس jqazvin@chmail.ir ارسال نمایند.

در صورت پذیرش اولیه، از آنها برای مصاحبه دعوت خواهد شد:

  • تدریس در مراکز آموزش کوتاه مدت و علمی کاربردی
  • پژوهش های کاربردی
  • امریه خدمت مقدس سربازی