همایش توجیهی پیاده روی زائرین اربعین حسینی(علیه السلام) برگزار شد

0

photo_۲۰۱۷-۱۰-۲۱_۰۷-۴۷-۱۰DSCF6207 photo_۲۰۱۷-۱۰-۲۱_۰۷-۴۷-۲۲ photo_۲۰۱۷-۱۰-۲۱_۰۷-۴۷-۲۶ photo_۲۰۱۷-۱۰-۲۱_۰۷-۴۷-۳۱ photo_۲۰۱۷-۱۰-۲۱_۰۷-۴۷-۳۴ photo_۲۰۱۷-۱۰-۲۱_۰۷-۴۷-۳۹ photo_۲۰۱۷-۱۰-۲۱_۰۷-۴۷-۵۰ photo_۲۰۱۷-۱۰-۲۱_۰۷-۴۷-۵۵ photo_۲۰۱۷-۱۰-۲۱_۰۷-۴۷-۵۷ photo_۲۰۱۷-۱۰-۲۱_۰۷-۴۸-۰۰ photo_۲۰۱۷-۱۰-۲۱_۰۷-۴۸-۰۲ photo_۲۰۱۷-۱۰-۲۱_۰۷-۴۸-۰۵ photo_۲۰۱۷-۱۰-۲۱_۰۷-۴۸-۰۸ photo_۲۰۱۷-۱۰-۲۱_۰۷-۴۸-۱۶ photo_۲۰۱۷-۱۰-۲۱_۰۷-۴۸-۱۸DSCF6212

نظرات بسته شده است.