اکران مستند مادرکشی برگزار شد

0

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد قزوین، روز دوشنبه ۲۹ آبان ماه به همت سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی واحد قزوین و همکاری انجمن علمی مهندسی آب و با حضور جناب آقای دکتر دانشکار آراسته، دکتر مازندرانی زاده، دکتر نظری، دکتر داوران و سرکار خانم دکتر کرمانشاهی و جمعی از دانشجویان مستند مادرکشی در دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)  اکران شد.

photo_۲۰۱۷-۱۱-۲۰_۱۶-۱۶-۴۳ photo_۲۰۱۷-۱۱-۲۰_۱۶-۱۶-۴۶ photo_۲۰۱۷-۱۱-۲۰_۱۶-۱۶-۴۹ photo_۲۰۱۷-۱۱-۲۰_۱۶-۱۶-۵۳ photo_۲۰۱۷-۱۱-۲۰_۱۶-۱۶-۵۶ photo_۲۰۱۷-۱۱-۲۰_۱۶-۱۶-۵۹ photo_۲۰۱۷-۱۱-۲۰_۱۶-۱۷-۰۱ photo_۲۰۱۷-۱۱-۲۰_۱۶-۱۷-۰۵ photo_۲۰۱۷-۱۱-۲۰_۱۶-۱۷-۰۸ photo_۲۰۱۷-۱۱-۲۰_۱۶-۱۷-۱۰

نظرات بسته شده است.