افتخارات و دستاوردها
ویژه ها
۰

حضور مجمع نمایندگان استان قزوین در جهاددانشگاهی

بهمن طاهرخانی رئیس مجمع نمایندگان استان به همراه داوود محمدی رئیس کمیسیون اصل ۹۰ در مجلس شورای اسلامی با حضور در جهاد دانشگاهی واحد قزوین از نزدیک در جریان فعالیت‌های صورت گرفته در این مرکز…

آشنایی با جهاد دانشگاهی واحد قزوین
جهاددانشگاهی واحد استان قزوین با فاصله زمانی نسبتا طولانی از تشکیل این نهاد در دهم بهمن ماه ۱۳۸۳ فعالیت خود را در حوزه‌های پژوهشی، فرهنگی و آموزشی آغاز نمود و این اقدامات ارزنده، امروز براساس نیازهای تخصصی جامعه در حوزه‌های مختلف گسترش یافته است.
ادامه ......

آشنایی با جهاددانشگاهی
در پی فرمان رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی – قدس سره- درتاریخ ۲۳/۳/۵۹ مبنی بر تشکیل ستاد انقلاب فرهنگی ، ستاد مزبور در جلسه مورخ ۱۶/۵/۵۹ به منظور تحقق بخشیدن به اهداف انقلاب فرهنگی ، جهاددانشگاهی را به عنوان یک نهاد انقلابی و برخاسته از انقلاب فرهنگی تاسیس کرد.
ادامه.......